Tag Archive: ส่ง sms จากโทรศัพท์มือถือ

การส่งข้อความตัวอักษรสมัยนี้

เพื่อนๆ ทราบกันไหมครับวาบางครั้งการส่ง sms จากโทรศัพท์มือถือแบบเดิมๆ ก็ให้ความรู้สึกที่ดีไปอีกแบบหนึ่งผิดกับปัจจุบันนี้ที่เราใช้โปรแกรมแชทต่างๆ ในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนกันอย่างแพร่หลายจนทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าการคุยกันผ่านตัวอักษรหรือข้อความเป็นการใช้คำที่เฝือและทำให้เราเสียเวลาไปกับมันอย่างยิ่ง ถ้ามองกันตามหลักความเป็นจริงแล้วการส่งข้อความตัวอักษรหรือแม้แต่การส่ง sms เป็นการส่งข้อความที่สำคัญๆ สั้นๆ ให้กับบุคคลโดยที่มีแต่ใจความสำคัญ เน้นๆ เนื้อๆ ไม่มีคำสร้อยเจือปน เพื่อสร้างความกระชับของข้อความให้เข้าใจได้ง่ายเพราะบางครั้งเรานั้นอาจจะติดธุระด่วนหรือธุระสำคัญเช่นการประชุมจึงไม่ทำให้สามารถรับโทรศัพท์ได้แต่ในปัจจุบันนี้เรากลับใช้การส่งข้อความตัวอักษรเหล่านี้ไปอีกทางหนึ่งโดยใช้ในการพูดคุยเอื้อนเอ่ยเสียยืดยาวเป็นพรรณนาโวหารซึ่งโชคดีครับที่โปรแกรมแชทเหล่านี้เขาไม่เก็บเงินแบบ sms ไม่เช่นนั้นแล้วกว่าจะจบประโยค จบข้อความรับรองว่าได้เสียเงินกันหลายบาทแน่นอน และเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงการปริวรรตรของพฤติกรรมการใช้การส่งข้อความตัวอักษรที่ผิดวัถุประสงค์ไปจากเดิมให้ถ่องแท้ดังนั้นผมจะขอยกตัวอย่างการใช้การส่งข้อความเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นเช่นหากเรามีธุระด่วนต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งโทรกลับถ้าเป็นในสมัยที่ sms รุ่งเรืองข้อความที่จะส่งถึงผู้รับก็คือ “ธุระสำคัญ โทรกลับด่วน” ซึ่งสั้นง่ายได้ใจความแต่ถ้าเป็นโปรแกรมแชทสมัยนี้ล่ะก็คงจะเห็นความทำนองนี้ครับว่า “เดี๋ยวถ้าว่างช่วยโทรกลับมาหาเราหน่อยนะมีเรื่องอยากจะคุยด้วยนิดหน่อยเป็นเรื่องสำคัญ” ซึ่งยาวกว่าเห็นๆ ครับ

โทรศัพท์