ท่องเที่ยว

ทัวร์พม่าที่ พระมหามัยมุนี แห่งมัณฑะเลย์

ถ้าหากจะให้กล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญสำหรับประเทศพม่าโดยตรง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดอันดับฮอตและฮิต ซึ่งมีนักท่องเที่ยวนิยมชมชอบกับการเดินทางไปเที่ยวชมเป็นอันดับที่ 2 แล้วละก็ คงต้องยกให้กับสถานที่ท่องเที่ยวอย่าง พระมหามัยมุนี แห่งมัณฑะเลย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่แห่งการรวบรวมจิตศรัทธาทางด้านพระพุทธศาสนาให้ประเทศพม่าโดยตรง นักท่องเที่ยวที่ทำการทัวร์พม่าส่วนใหญ่ จึงให้ความสำคัญและเดินทางไปเที่ยวชมพร้อมทั้งทำการสักการะบูชาทุกครั้งที่มีโอกาสเช่นเดียวกัน สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวอย่าง พระมหามัยมุนี แห่งมัณฑะเลย์ ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวที่เดินทางทัวร์พม่าส่วนใหญ่ จะต้องเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดอันดับ 2 แห่งการเดินทางท่องเที่ยวประเทศพม่า เพราะสถานที่แห่งนี้มีพระมหามัยมุนี แห่งมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ปางมารวิชัย ถูกสร้างขึ้นในราวพุทธศักราช 688 จนได้รับการยอมรับว่า เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่งของประเทศพม่าหรือเมียนม่าร์ จนทำให้มีตำนานเล่าขานกันว่า พระพุทธเจ้าทรงประทานลมหายใจให้พระมหามัยมุนี เพื่อที่จะเป็นตัวแทนในการสืบทอดพระพุทธศาสนา จนทำให้ชาวพม่าส่วนใหญ่ต่างก็เคารพและสักการบูชา เพราะมีความเชื่อและความศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างมาก ตลอดจนกระทั่งในทุก ๆ วัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางทัวร์พม่า จะมีสิทธิ์ได้เข้าพิธีล้างพระพักตร์ให้ทุกเช้า เช่นเดียวกับที่ชาวพม่าทุกคนต่างให้ความศรัทธาและยึดถือปฏิบัติกันเป็นขนบธรรมเนียมนั่นเอง และสำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่มีโอกาสได้เดินทางทัวร์พม่าอยู่เป็นประจำ อย่าลืมแวะท่องเที่ยวพร้อมทั้งสักการบูชา…
Read more

ท่องเที่ยว

,

พระเจดีย์ไจปุ่น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่งดงาม

ขึ้นชื่อว่าคือ 1 ใน 5 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งงดงามงามของประเทศชาติพม่าแล้วงานนี้ทีมทัวร์พม่า จะจะพลาดพาคุณๆไปชมพระเจดีย์ไจปุ่น ได้อย่างไรกัน แต่ก่อนที่จะก็จะกลายคือพระเจดีย์ที่มีผู้คนนิยมนับถือสักการะก็ใช้เวลาอันยาวเนิ่นนานพร้อมประวัติความเป็นมาอันยาวเป็นเวลานาน ทัวร์พม่าเองเลยขอหยิบประวัติของพระเจดีย์แห่งนี้มาเล่าให้คุณๆได้ยินกัน พระเจดีย์ไจปุ่น(Kyaikpun Pagoda) ซึ่งมีอายุเยอะกว่า 500 ปี ทำเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์หันพระ พักตร์ไปทุกทิศทางแทนความหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ในภัทรกัป มีตำนานเล่าว่า พระราชธิดาทั้งสี่องค์ของกษัตริย์มอญทำไว้ โดยอธิษฐานว่า จะคงจะไม่ยอมอภิเษก แต่ตอนหลังพระธิดาองค์เล็กได้อภิเษก เป็นการผิดสัจจะ พระพุทธรูปองค์หนึ่งในจำนวนสี่องค์นี้ ก็เลยแหลกสลายทลายลงมา. เมืองพุกาม นับแต่พระเจ้าอโนรธาตีเมืองตะโถ่งได้ในปี 1057 จนกุบไล่ขาน ยกทัพมาเหยียบเมืองพุกาม ในปี 1287 นั้น มีการ สร้างวัดวาอาราม พร้อมทั้งสถูปเจดีย์ขึ้นไปบนที่ราบอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้กว่า 13,000 แห่ง แต่หลังจากที่เวลาผ่านไปได้เพียงแค่…
Read more

ท่องเที่ยว

,

ว่าด้วยข้อมูลสังเขปของประเทศอินเดีย

ก่อนที่จะคงจะพาลูกทัวร์ทุกท่านไปทัวร์อินเดียขอพาทุกคุณไปทำความรู้จักกับข้อมูลทั่วไปของประเทศอินเดียกันก่อนเพื่อที่จะที่จะก็จะได้เป็นประโยชน์เพื่อจะคนที่คิดจะก็จะไปทัวร์อินเดียอีกด้วยตัวเอง ส่วนคนที่ไปกับโปรแกรมทัวร์อินเดียกับบริษัททัวร์นั้นจะน่าจะอ่านข้ามบทความตอนนี้ไปเลยก็ได้หรือไม่จะคงจะอ่านเพื่อจะตกแต่งความรับรู้ไว้ก็ไม่ผิดแต่อย่างไรขอรับกระผม                ประเทศชาติอินเดียนั้นมีชื่อเรียกอย่างคือทางการว่าสาธารณะรัฐอินเดีย มีอาณาเขตอยู่ในทวีปเอเชียใต้ พรมแดนทางทิศเหนือติดประเทศชาติจีนและเนปาล, ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดประเทศพม่า, ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดมหาสมุทรอินเดีย, ทิศตะวันออกติดบังกลาเทศมีเมืองหลวงคือกรุงนิวเดลี                เพราะประเทศอินเดียนั้นมีบริเวณค่อนข้างใหญ่ดังนั้นจึงมีผู้คนในประเทศชาติเยอะแยะเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศจีนประกอบถึงเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีประชากรมากๆที่สุดในโลกอีกอีกด้วย                เพื่อให้ตราสัญลักษณ์ของธงชาติประเทศอินเดียนั้นคือธงชาติสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองขาวเขียวสลับกันตรงกลางธงเป็นรูปธรรมจักรอันเป็นการสื่อถึงประเทศชาติแห่งพระพุทธศาสนาส่วนตราป้ายโลโก้ของประเทศอินเดียนั้นคือรูปสิงโตยืนอยู่บนเสาธรรมจักร                ถึงแม้ว่าประเทศชาติอินเดียนั้นจะก็จะเป็นแหล่งต้นกำเนิดของศาสนาพุทธก็ตามทีแต่ผู้คนส่วนใหญ่เกือบ 80% ของประเทศชาตินั้นนับถือศาสนาฮินดู มีการให้เกียรติพระผู้เป็นเจ้าพร้อมด้วยเทพเจ้าต่างๆนาๆ เป็นที่สุด รองลงมาเคารพศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์และรั้งท้ายอีกด้วยศาสนาพุทธดังนั้นจึงค่อนข้างแปลกใจเป็นการส่วนตัวว่าในเมื่อคือประเทศที่ให้เกียรติศาสนาฮินดูกันเหตุไฉนคนไทยจึงตัดสินใจที่จะก็จะไปแสวงบุญที่อินเดียนี้มากกว่าไปดูเทวสถานที่นั่น

ท่องเที่ยว

ข้อมูลโดยสังเขปของประเทศตุรกี

สำหรับนักเดินทางที่มีเป้าหมายมายังประเทศตุรกี วันนี้ทัวร์ตุรกีมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาฝาก เพราะเราเล็งเห็นว่าข้อมูลสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศ จะมีส่วนในการเพิ่มอรรถรสในการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น  ดังนั้นกรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้ซักนิดคุณจะได้รู้จักประเทศตุรกีมากขึ้น ประมาณร้อยละ ๙๙ ของประชากรในประเทศตุรกีนับถือศาสนาอิสลาม ชาวเติร์กซึ่งแต่เดิมอาศัยอยู่ในเอเชียกลางเริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับคนที่นับถือศาสนาอิสลามครั้งแรกในราวศตวรรษที่ 8 โดยผ่านทางกองคาราวานสินค้าของชาวอาหรับ ในราวศตวรรษที่ 10 ชาวเติร์กส่วนใหญ่ได้เข้ามานับถือศาสนาอิสลามอาณาจักรของชาวเติร์ก ซึ่งก่อตั้งราวศตวรรษที่ 9 เป็นอาณาจักรของชาวเติร์กมุสลิมแห่งแรกในเอเชียกลาง นอกจากนี้อาณาจักรของชาวเติร์กเผ่า “Ghazna” ซึ่งเจริญรุ่งเรืองอยู่ในยุคเดียวกัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอัฟกานิสถานในปัจจุบัน ก็เข้ามานับถือศาสนาอิสลามด้วย ผู้นำของอาณาจักรแห่งนี้ชื่อ มาห์มุด (Mahmud) เป็นผู้นำชาวเติร์กคนแรกที่ได้รับการเรียกขานตำแหน่งสุลต่านซึ่งเป็นคำใน ภาษาอาหรับแปลว่า “sovereign authority”  ในช่วงที่เซลจุกเตอร์กขยายอำนานเข้ามาในอนาโตเลียในศตวรรษที่ 11 ชาวเติร์กส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม แต่ก็ไม่ทั้งหมด ชาวเติร์กเผ่า Hazar ซึ่งได้สถาปนาอาณาจักรของตนเองในศตวรรษที่ 7 และเป็น 1 ใน…
Read more

ท่องเที่ยว

,

สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวอันดับที่ 3 ที่นักท่องเที่ยวที่ไปทัวร์จีนห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดนั้นเห็นทีคงจะหนีไม่พ้นสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นแน่แท้ เพราะสุสานแห่งนี้ถือเป็นสุสานที่ประกาศก้องความเป็นมหาอำนาจของประเทศจีนในขณะนั้นให้โลกต้องสั่นคลอน ส่วนสุสานแห่งนี้จะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรและเหตุใดคนที่ไปทัวร์จีนจึงต้องไปเยี่ยมชมให้ได้เราไปดูคำตอบพร้อมๆ กันเลยครับ                สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้นี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลกที่เพิ่งมีการค้นพบเมื่อปี 2517 โดยความสำคัญของสุสานแห่งนี้ก็คือเป็นมหาสุสานของจักรพรรดิพระองค์แรกของจีนผู้ที่สร้างวีรกรรมรวบรวม 6 รัฐใหญ่ในขณะนั้นให้กลายเป็นหนึ่งเดียวอีกทั้งยังเป็นผู้ก่อสร้างกำแพงเมืองจีนที่ในปัจจุบันถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปทัวร์จีนอีกด้วย                จากประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจีนระบุว่าสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ได้ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยฉินชื่อหวงซึ่งก็คือในสมัยของจิ๋นซีฮ่องเต้นั่นเองโดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมดถึง 38 ปี โดยตัวสุสานใช้พื้นที่ทั้งหมดรวม 2,180 ตารางกิโลเมตรซึ่งมีความใหญ่โตพอๆ กับประเทศเล็กๆ ประเทศหนึ่งเลยทีเดียว มูลเหตุในการสร้างมหาสุสานแห่งนี้นั้นเชื่อกันว่าจิ๋นซีฮ่องเต้ใช้เป็นสถานที่ที่เก็บสิ่งของของตนเพื่อนำไปใช้ในโลกหน้า ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติและข้าวของเครื่องใช้ในราชสำนักต่างๆ แต่ที่เด่นและสะดุดสายตานักท่องเที่ยวที่ไปทัวร์จีนมากที่สุดเห็นทีคงจะหนีไม่พ้นตุ๊กตาปูนปั้นที่เป็นรูปกองกำลังทหาร นางสนม นางกำนัล รถม้าและบรรดาขุนพลต่างๆ ที่มีจำนวนมากโดยนักประวัติศาสตร์และโบราณคดีมีการพูดกันเล่นๆว่าสาเหตุที่ต้องสร้างตุ๊กตาทหารมากมายขนาดนั้นก็เพื่อที่พระองค์จะนำทหารไปยึดโลกหน้าซึ่งก็คือพระองค์เองต้องการเป็นจักรพรรดิในโลกหน้าด้วยนั่นเอง

ท่องเที่ยว

,